TUPOZRAKOSŤ (AMBLYOPIA) U DETÍ

malý chlapec s prekrytým ľavým okom na okuliaroch tupozrakosť

Čo je tupozrakosť?

Tupozrakosť (tiež amblyopia) je očná vada, pri ktorej  dochádza k zníženej schopnosti videnia jedného alebo oboch očí. Na tupozrakom oku nie je voľným okom viditeľné akékoľvek postihnutie. Zmeny vidno pri vyšetrení. Optické dráhy, ktoré prenášajú zrakové vnemy z oka do mozgu nie sú dostatočne vyvinuté.

Následky neliečenej tupozrakosti môžu byť pre Vaše dieťa obmedzujúce po celý život. Nefunkčnosť jedného oka výrazne zužuje jeho zrakové pole. A v prípade poranenia zdravého oka, je jeho zrakové vnímanie veľmi obmedzené. (Skúste si prekryť jedno oko, práve takto vidí človek s tupozrakosťou na jednom oku).

Tupozrakosť postihuje 2-4% detskej populácie na Slovensku. Zvýšenú pozornosť si zaslúžia deti, ktoré trpia škuľavosťou a prematúrni novorodenci. Deti, ktoré majú predpoklad dedičnosti zrakovej vady, deti s vyššou hodnotou dioptrickej vady, po úraze oka a pod. 

Tupozrakosť je nutné objaviť a začať liečiť včas. Ideálny vek dieťaťa je 2-3 roky, maximálne do 4.roku. S liečbou je možné začať aj v neskoršom veku, no úspešnosť liečby s pribúdajúcim vekom klesá.

Základný domáci screening zraku Vášho dieťaťa si môžete urobiť podľa nášho testu - prejsť na test. Nezabúdajte však, že domáce vyšetrenie je len informatívne! Prvé vyšetrenie zrakovej ostrosti by mal vykonať lekár. Pokiaľ máte podozrenie na očnú poruchu u Vášho dieťaťa neváhajte kontaktovať Vášho pediatra prípadne oftalmologickú ambulanciu.

Liečba tupozrakosti je beh na dlhú trať. Je postavená na konzervatívnych metódach (nedá sa operovať). Nastavenie liečby patrí do rúk skúseného detského oftalmológa. Liečba je vždy individuálna a je potrebné absolvovať ju pod pravidelným odborným dohľadom. Najčastejšie prebieha kombináciou:

okuliarovej korekcie (dieťa dostane predpis na dioptrické okuliare s presným vyšpecifikovaním vady)

oklúzia: prelepovanie-zakrývanie zdravého oka na niekoľko hodín denne. Cieľom je donútiť choré oko pracovať a vytvárať tak správne prepojenie zrakového aparátu s mozgom

pleoptické cvičenie: ide o sériu cvičení pri ktorých je choré oko čo najviac zaťažované prácou na blízko. Pomôcť si môžeme aj denným 15 minútovým cvičením na špeciálnom prístroji, pracujúcom na princípe dráždenia svetlocitlivých buniek sietnice svetlom špecifickej vlnovej dĺžky