PROTIÚNAVOVÉ OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY

muž s unavenými očami držiaci dioptrické okuliare

Stres, smartfón, Led obrazovky, dlhotrvajúce čítanie, práca s tabletom, GPS zariadenia... V dnešnej dobe predstavuje námaha, únava a vyčerpávanie zraku narastajúci problém a je priamym dôsledkom súčasného životného štýlu. Naše oko nie je prispôsobené na dlhodobé vystavenie modrému svetlu a digitálnemu stresu. Naše oči sú vystavované dlhodobej a extrémnej námahe zaostrovať v rádiuse 0,4 až 6 metrov.

Protiúnavové okuliarové šošovky boli vyvinuté na mieru pre ľudí vo veku 20-40 rokov. Výrazne redukujú prvé problémy spôsobené vyčerpaním oka, znižujúcou sa akomodáciou a znížením symptómov unavených očí až o 75%. Sú vyvinuté pre mladých ľudí bez ohľadu na to, či sú krátkozrakí, ďalekozrakí alebo majú astigmatuzmus. Sú ideálne pre akúkoľvek činnosť: práca, šoférovanie, šport, voľno-časové aktivity...

Ako to funguje?

Protiúnavové okuliarové šošovky pri pozeraní do blízka podporujú akomodačný systém oka, aby dosiahol svoje pôvodné-prirodzené fungovanie. Akomodačná námaha pre pozeranie do blízka je menšia než z bežnými jednoohniskovými šošovkami pri vysokom videní počas dňa.