Záleží nám na tom, aby ste svoje šošovky používali správne, cítili sa s nimi príjemne a vyhli sa prípadnému poškodeniu zraku. Tu je zopár našich odporúčaní, ktoré je dôležité si dôkladne prečítať, či ste v tejto oblasti nováčik, alebo sú šošovky súčasťou vašich dní už dlhšiu dobu.

Dôležité rady pri aplikácií kontaktných šošoviek:

Vždy si dôkladne umyte ruky, usušte uterákom, ktorý nepúšťa vlákna a nedotýkajte sa žiadnych textílií. Dôkladne umyté ruky vám pomôžu vyhnúť sa prípadnej infekcii očí. Myslite na toto pravidlo pred každou manipuláciou so šošovkami

Vždy dodržiavajte príslušnú stranu kontaktnej šošovky, pravú šošovku aplikujte do pravého oka  a ľavú šošovku do ľavého. Postupujte tak aj v prípade rovnakých dioptrií pravého a ľavého oka. Aby ste neurobili chybu, začínajte vždy rovnakým okom

Na začiatku si kontaktnú šošovku skontrolujte. Položte kontaktnú šošovku na špičku ukazováka a pozorne sa na ňu pozrite. Presvedčte sa, či je kontaktná šošovka čistá, zvlhčená a nie je poškodená. Poškodenú alebo natrhnutiu šošovku nepoužívajte. Vyhnite sa kontaktu nechtov s kontaktnou šošovkou

Skontrolujte správnu orientáciu kontaktnej šošovky. Ak by bola kontaktná šošovka orientovaná naruby, mohlo by dôjsť k diskomfortu, zníženému videnieu a zároveň by mohla šošovka vypadnúť z oka
ÁNO: Kontaktná šošovka má tvar misky - Pri zovretí krajov kontaktnej šošovky sa uzatvára smerom dovnútra
NIE:   Kontaktná šošovka má tvar taniera - Pri zovretí krajov kontaktnej šošovky sa uzatvár smerom von

správny tvar šošovky

nesprávny tvar šošovky

Pokiaľ kontaktná šošovka po nasadení dráždi, vyberte ju, opláchnite a nasaďte  znova.

Dôležité rady pri následnej starostlivosti o kontaktné šošovky (dezinfekcia a uloženie):

Umyte si starostlivo svoje ruky

Usušte uterákom, ktorý nepúšťa vlákna

Jemne premrkajte a následne vyberte svoju kontaktnú šošovku

Vložte kontaktnú šošovku do dlane, prilejte trošku roztoku a šošovku pomocou ukazováka premasírujte

Šošovku obráťte naruby a premasírujte tiež jej druhú stranu

Následne šošovku vráťte do pôvodného / správneho tvaru "mištičky"

Prúdom roztoku kontaktnú šošovku opláchnite z oboch strán

Ďalej kontaktnú šošovku skontrolujte, či na nej nie sú usadeniny a vložte šošovku do príslušnej mištičky (pravá šošovka vždy doprava a ľavá kontaktná šošovka doľava)

A posledný krok, kontaktné šošovky zalejte dostatočnom množstvom roztoku, starostlivo zaskrutkujte a nechajte roztok vaše kontaktné šošovky dočistiť

Na čo nezabudnúť ráno po nasadení šošoviek?

Použitý roztok z mištičiek vždy vylejte. Roztok nie je vhodné použiť opakovane, nedokázal by vaše šošovky totiž vyčistiť. Prázdne mištičky otočte hore nohami (spolu s viečkami) a položte na papierovú vreckovku, aby puzdro mohlo vyschnúť.

Najčastejšie otázky našich zákazníkov ohľadom kontaktných šošoviek

Čo robiť?

Vždy si dôkladne umyte ruky, usušte do uteráka, ktorý nepúšťa vlákna a nedotýkajte sa iných textílií, ktoré by mohli na prstoch zanechať vlákna

Uistite sa, že má vaša kontaktná šošovka správny tvar

Dodržujte frekvenciu výmeny, ku ktorej sú vaše šošovky určené

Svoje kontaktné šošovky jemne mechanicky čistite, odstránite tak až 90% usadenín a tým zvýšite pohodlie pri nosení

Chodievajte na pravidelné kontroly aspoň raz do roka, ak váš očný špecialista neurčí inak

Čo nerobiť?

Nikdy na kontaktnú šošovku ani na puzdro nepoužívajte vodu z vodovodu

Nikdy neprilievajte čerstvý roztok do starého. Použitý roztok po nasadení šošoviek vždy vylejte

Po vybratí šošoviek použite nový roztok

Nepoužívajte kontaktné šošovky, ak sú vaše oči červené, svrbia,  alebo sú podráždené. V tomto prípade sa poraďte so svojím špecialistom. Ak sa stav zhoršuje, s návštevou neotáľajte!

Šošovky nevyhadzujte do toalety ani do umývadla

Nespite v kontaktných šošovkách, ak vám to váš očný špecialista neschválil

Zmenu roztoku konzultujte s očným špecialistom

Kontaktné šošovky sú iba vaše, nezdieľajte ich s inými ľuďmi

Uistite sa pred nasadením, že nie sú vaše nechty príliš dlhé

Pamätajte, že kontaktné šošovky sa nesmú používať dlhšiu dobu, ako odporúča výrobca a váš očný špecialista. To ani v prípade, ak po uplynutí tejto doby, je kontaktná šošovka stále pohodlná.