VEDELI STE, ŽE ... ROK 2015 JE ROKOM SVETLA?

svetlo vychádzajúce z rúk

Svetlo je základným predpokladom pre život pre ľudí, zvierat a rastlín. Hneď od začiatku, hralo kľúčovú úlohu vo vede a kultúre. V roku 2015 si pripomíname výročie mnohých významných udalostí v optike. Pred 400 rokmi bol zostrojený prvý prototyp stroja prevádzkovaného pomocou solárnej energie. Pred 200 rokmi, Augustin Jean Fresnel publikoval svoju prvú prácu v oblasti teórií vlnovej optiky, a pred 150 rokmi, James Clerk Maxwell popísal základy elektriny. Pred 100 rokmi, Albert Einstein predstavoval jeho všeobecnú teóriu relativity, a pred asi 50 rokmi, Arnold Allan Penzias a Robert Woodrow Wilson predložil dôkaz o veľkom tresku so svojou kozmickou teóriou žiarenia na pozadí. Generálna konferencia UNESCO preto vyhlásil 2015 Medzinárodným rokom Svetla.

Tieto skutočnosti poukazujú na zvláštne uznanie svetlu a na kľúčovú úlohu svetla vo vede a výskume. Koniec koncov, vedecké poznatky vo vzťahu k svetlu viedli k hlbšiemu pochopeniu nášho planetárneho systému, priniesli lepšie možnosti liečby v medicíne a objavovanie nových komunikačných prostriedkov.