TEST SLABOZRAKOSTI

POSTUP: 

1.  Stiahnite si náš model a vytlačte si ho.

2. Podržte stranu pred očami vo vzdialenosti 40 cm. To približne zodpovedá zvyčajnej vzdialenosti pri čítaní.

3. Čítajte text riadok po riadku. Zaznamenajte hodnotu pred posledným riadkom, ktorý dokážete prečítať bez akýchkoľvek problémov.

Analýza

Hodnota, ktorú ste práve napísali, vyjadruje vašu zrakovú ostrosť (vízus) pre blízke vzdialenosti.

Zraková ostrosť 0,8 až 1,0:
Blahoželáme! Tieto hodnoty zodpovedajú normálnemu až veľmi dobrému videniu. Sledujte svoju ostrosť zraku pravidelným opakovaním testu.

Zraková ostrosť 0,4 až 0,6:
Tieto hodnoty sa považujú za „nízke“ a s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujete okuliare. Odporúčame vám absolvovať odborný test u vášho optika alebo očného lekára.

Zraková ostrosť 0,1 až 0,32:
Hodnoty v tomto rozsahu sa považujú za „poruchy zraku“. Musíte teda nutne navštíviť optika alebo očného lekára.