Slovník optických a oftalmologických pojmov - Mihalnice

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Mihalnice

Horná a dolná mihalnica (palpebra superior et inferior) ako pomocný orgán oka chránia bulbus spredu. Prednú plochu (facies anterior) tvorí kožný kryt, na okraji sú cílie (ich mazové žlazy sú Gll.Zeissi). Pod kožou je mimický sval (musculus orbicularis oculi), inervovaný n.facialis. Tvar mihalníc určujú platničky väzivovej chrupavky (tarsus superior at inferior), pričom na okraj hornej sa upína dvíhač hornej mihalnice (m.levator palpebr. sup.). Zadnú plochu (facies posterios) kryje sliznica: spojovka (tunica conjunctivae palpebrarum), pod ňou sú Gll.tarsales (Meibomove). Mihalnice ohraničujú mihalnicovú štrbinu (rima palpebrarum) a formujú aj očné kútiky: vonkajší a vnútorný (cantus).

Mihalnice

Horná a dolná mihalnica (palpebra superior et inferior) ako pomocný orgán oka chránia bulbus spredu. Prednú plochu (facies anterior) tvorí kožný kryt, na okraji sú cílie (ich mazové žlazy sú Gll.Zeissi). Pod kožou je mimický sval (musculus orbicularis oculi), inervovaný n.facialis. Tvar mihalníc určujú platničky väzivovej chrupavky (tarsus superior at inferior), pričom na okraj hornej sa upína dvíhač hornej mihalnice (m.levator palpebr. sup.). Zadnú plochu (facies posterios) kryje sliznica: spojovka (tunica conjunctivae palpebrarum), pod ňou sú Gll.tarsales (Meibomove). Mihalnice ohraničujú mihalnicovú štrbinu (rima palpebrarum) a formujú aj očné kútiky: vonkajší a vnútorný (cantus).