Slovník optických a oftalmologických pojmov - Minimum separabile

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Minimum separabile

Rozlišovacia schopnosť sietnice spočívajúca v prítomnosti čapíkov vo fovea/foveola centralis. Princípom je skutočnosť, že 2 body sa vnímajú ako 2 iba vtedy, ak svetelné lúče dopadajú pod takým (zorným) uhlom, že medzi dvoma podráždenými čapíkmi ostane aspoň jeden nepodráždený. Tejto požiadavke zodpovedá zorný uhol 1´ (priemer čapíkov 3-4 μm). Minimum separabile je základom na hodnotenie centrálnej ostrosti zraku.

Minimum separabile

Rozlišovacia schopnosť sietnice spočívajúca v prítomnosti čapíkov vo fovea/foveola centralis. Princípom je skutočnosť, že 2 body sa vnímajú ako 2 iba vtedy, ak svetelné lúče dopadajú pod takým (zorným) uhlom, že medzi dvoma podráždenými čapíkmi ostane aspoň jeden nepodráždený. Tejto požiadavke zodpovedá zorný uhol 1´ (priemer čapíkov 3-4 μm). Minimum separabile je základom na hodnotenie centrálnej ostrosti zraku.