Slovník optických a oftalmologických pojmov - Gullstrandovo schématické oko

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Gullstrandovo schématické oko

Model oka zostrojený Gullstrandom ako schématické oko na teoretické výpočty v optike a v oftalmológii. Predpokladá, že plochy optickej sústavy sú ideálne guľové a predozadná dĺžka oka 24mm.

Gullstrandovo schématické oko

Model oka zostrojený Gullstrandom ako schématické oko na teoretické výpočty v optike a v oftalmológii. Predpokladá, že plochy optickej sústavy sú ideálne guľové a predozadná dĺžka oka 24mm.