Slovník optických a oftalmologických pojmov - Glioma nervus optici

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Glioma nervus optici

Nádor zrakového nervu typický pre detský vek. Prejaví sa protrúziou bulbu (bez obmedzenia pohyblivosti), nálezom edému terča zrakového nervu a rozšírením kanálu nervus optici.

Glioma nervus optici

Nádor zrakového nervu typický pre detský vek. Prejaví sa protrúziou bulbu (bez obmedzenia pohyblivosti), nálezom edému terča zrakového nervu a rozšírením kanálu nervus optici.