Slovník optických a oftalmologických pojmov - Z

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Zápal spojoviek

Pozri Conjunctivitis

Zelený zákal

Pozri Glaukóm.

Žiarová katarakta

Pozri Cataracta complicata.

Žltá škvrna

Pozri Macula lutea.

Zonula Zinii

Závesný aparát šošovky (apparatus suspensorius lentis), ktorý sa upína medzi ciliárne výbežky.

Zorné pole

Pozri Pole zorné.

Zorný uhol

Označuje uhol pod ktorým oko je schopné ešte rozoznať 2 body ako 2. Pozri aj Minimum separabile.

Zraková dráha

Spája zrakové receptory s mozgom a skladá sa zo 4 neurónov. Začína v zmyslovom epiteli sietnice čapíkmi a tyčinkami, druhým neurónom sú iba bipolárne bunky a tretím gangliové bunky sietnice. Neurity ggl. buniek sietnice tvoria zrakový nerv a po polovičnom prekrížení v chiasma opticum končia v primárnom (podkôrnom) zrakovom centre (v Corp. geniculatom laterale). Tu začína 4 neurón zrak. dráhy, prechádza cez capsula interna a ako radiatio optica (Gratioletov zväzok) končí v zrakovom centre kôry mozgu, v oblasti fissura calcarina ( Brodmanova area 17, 18 a 19).

Zrakový nerv

Pozri Nerv zrakový.

Zrenička

Pozri Pupila.

Zrkadlo oftalmologické

Rovné (alebo duté), zvyčajne okrúhle zrkadielko s rúčkou. V prostriedku má malý otvor, cez ktorý lekár pozoruje lúče odrazené z oka pacienta (po ich sústredení na oko). Možno využiť na presvietenie oka s vyvolaním tzv. červeného reflexu očného pozadia, ďalej na zistenie refrakcie a refrakčných chýb oka (skiaskopia), ako aj na vyšetrenie očného pozadia (oftalmoskopia).

Zrkadlový stereoskop

Prístroj na doplnenie ortoptických cvičení na zlepšenie fúzie a stereopsie. Vhodný je pri normálnom vízuse s centrálnou fixáciou a s NRK (normálna retinálna korešpodencia). Je možné používanie aj v domácom prostredí.

Zápal spojoviek

Pozri Conjunctivitis

Zelený zákal

Pozri Glaukóm.

Žiarová katarakta

Pozri Cataracta complicata.

Žltá škvrna

Pozri Macula lutea.

Zonula Zinii

Závesný aparát šošovky (apparatus suspensorius lentis), ktorý sa upína medzi ciliárne výbežky.

Zorné pole

Pozri Pole zorné.

Zorný uhol

Označuje uhol pod ktorým oko je schopné ešte rozoznať 2 body ako 2. Pozri aj Minimum separabile.

Zraková dráha

Spája zrakové receptory s mozgom a skladá sa zo 4 neurónov. Začína v zmyslovom epiteli sietnice čapíkmi a tyčinkami, druhým neurónom sú iba bipolárne bunky a tretím gangliové bunky sietnice. Neurity ggl. buniek sietnice tvoria zrakový nerv a po polovičnom prekrížení v chiasma opticum končia v primárnom (podkôrnom) zrakovom centre (v Corp. geniculatom laterale). Tu začína 4 neurón zrak. dráhy, prechádza cez capsula interna a ako radiatio optica (Gratioletov zväzok) končí v zrakovom centre kôry mozgu, v oblasti fissura calcarina ( Brodmanova area 17, 18 a 19).

Zrakový nerv

Pozri Nerv zrakový.

Zrenička

Pozri Pupila.

Zrkadlo oftalmologické

Rovné (alebo duté), zvyčajne okrúhle zrkadielko s rúčkou. V prostriedku má malý otvor, cez ktorý lekár pozoruje lúče odrazené z oka pacienta (po ich sústredení na oko). Možno využiť na presvietenie oka s vyvolaním tzv. červeného reflexu očného pozadia, ďalej na zistenie refrakcie a refrakčných chýb oka (skiaskopia), ako aj na vyšetrenie očného pozadia (oftalmoskopia).

Zrkadlový stereoskop

Prístroj na doplnenie ortoptických cvičení na zlepšenie fúzie a stereopsie. Vhodný je pri normálnom vízuse s centrálnou fixáciou a s NRK (normálna retinálna korešpodencia). Je možné používanie aj v domácom prostredí.