Slovník optických a oftalmologických pojmov - G

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Gerontoxon

Arcus senilis corneae; ukladanie sa tukov (pri zvýšenej hladine cholesterolu v procese starnutia) do rohovky, na periférii parenchýmu, v podobe belavého prstenca. Oproti limbu je presne ohraničený. Vízus neovplyvní.

Glaukóm absolútny

Terminálne štádium glaukómového ochorenia s trvale zvýšeným VOT, ktorý zapríčinil úplnú stratu videnia (oslepnutie) daného oka. Liečbou je stav už neovplyvniteľný.

Glaukóm kongenitálny (adnátny)

Vrodená anomália oka, kde pre malformáciu odtokového systému komorový mok neodteká z oka, čo vedie k stúpaniu VOT. Bulbus sa preto značne zväčší = hydroftalmus, rohovka je presiaknutá, vízus postupne klesá.

Glaukóm primárny

1. So širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Je nezáchvatovitý typ s veľmi pomalým rozvojom. Výskyt vo vyššom veku. Prejaví sa len poklesom vízusu (bez zmien na prednom segmente oka). VOT býva zvýšený na stredné hodnoty (do 3,5-4,5 kPa = 35-50 torrov). Viditeľné zmeny sú na terči zrakového nervu (exkavácia) a v jeho okolí (atrofické halo glaucomatosus). V perimetri je rozšírenie slepej škvrny, neskôr oblúkový skotóm a nazálny skok. V pokročilom stave je až koncentrické zúženie (= rúrkovité videnie), posledné štádium pred úplnou stratou videnia.

Viac

Glaukóm sekundárny

Zvýšenie VOT po prekonaných chorobách oka s ovplyvnením cirkulácie komorového moku. Najčastejšie je seklúzia až oklúzia pupily pre zrasty po iridocyklitídach. Novotvorba ciev v dúhovke (rubeóza) pri diabete, eventuálne po trombóze v cent. retinae vedie k neovaskulárnemu glaukómu, dlhodobé podávanie kortikosteroidov vyvolá steroidný glaukóm. Po vnútroočných operáciách sa môže objaviť pre pupilárny blok a fakolytický glaukóm je dôsledkom autoimúnnej zápalovej reakcie po vstrebaní šošovkových hmôt. Glaukóm sekundárny môže vzniknúť aj po kontúzii bulbu.

Glaukómové ochorenia

Skupina chorobných zmien oka charakterizovaná zvýšením vnútroočného tlaku (VOT) nad hodnotu 2,6-2,7 kPa (resp. 22-23 torrov). Poznáme glaukómy primárne, sekundárne a adnátne. Ich výslednicou je glaukóm absolútny.

Glioma nervus optici

Nádor zrakového nervu typický pre detský vek. Prejaví sa protrúziou bulbu (bez obmedzenia pohyblivosti), nálezom edému terča zrakového nervu a rozšírením kanálu nervus optici.

Gonioskopia

Vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa zrkadlovým systémom, montovaným do kontaktnej šošovky (= gonioskop), priloženým na povrch znecitlivenej rohovky umožní podrobné biomikroskopické vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla.

Goniosynaechia

Zrasty medzi koreňom dúhovky a trabekulárnou sieťovinou (najčastejšie po iridocyklitíde).

Gonokokky

Druh hnisotvorných baktérií (diplokoky) Neusseria gonorrhoeae. Na oku vyvolá intenzívny hnisavý zápal spojoviek (u novorodencov - hnisotok: gonoblenorrhoea).

Graeveho choroba

Endokrinná orbitopatia pri tyreotoxikóze. Môže viesť až k objaveniu sa malígneho exoftalmu, ktorý ohrozuje rohovku vysychaním.

Gullstrandovo schématické oko

Model oka zostrojený Gullstrandom ako schématické oko na teoretické výpočty v optike a v oftalmológii. Predpokladá, že plochy optickej sústavy sú ideálne guľové a predozadná dĺžka oka 24mm.

Gunnov príznak

Zmeny zistené v miestach kríženia sa rigídnej artérie s vénou v sietnici. Véna je pred týmto miestom rozšírená v podobe "hlavy hada". Pod artériou je stlačená a zúžená. Je znakom hypertonickosklerotickej retinopatie so začínajúcou orgánovou dekompenzáciou.

Gerontoxon

Arcus senilis corneae; ukladanie sa tukov (pri zvýšenej hladine cholesterolu v procese starnutia) do rohovky, na periférii parenchýmu, v podobe belavého prstenca. Oproti limbu je presne ohraničený. Vízus neovplyvní.

Glaukóm absolútny

Terminálne štádium glaukómového ochorenia s trvale zvýšeným VOT, ktorý zapríčinil úplnú stratu videnia (oslepnutie) daného oka. Liečbou je stav už neovplyvniteľný.

Glaukóm kongenitálny (adnátny)

Vrodená anomália oka, kde pre malformáciu odtokového systému komorový mok neodteká z oka, čo vedie k stúpaniu VOT. Bulbus sa preto značne zväčší = hydroftalmus, rohovka je presiaknutá, vízus postupne klesá.

Glaukóm primárny

1. So širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Je nezáchvatovitý typ s veľmi pomalým rozvojom. Výskyt vo vyššom veku. Prejaví sa len poklesom vízusu (bez zmien na prednom segmente oka). VOT býva zvýšený na stredné hodnoty (do 3,5-4,5 kPa = 35-50 torrov). Viditeľné zmeny sú na terči zrakového nervu (exkavácia) a v jeho okolí (atrofické halo glaucomatosus). V perimetri je rozšírenie slepej škvrny, neskôr oblúkový skotóm a nazálny skok. V pokročilom stave je až koncentrické zúženie (= rúrkovité videnie), posledné štádium pred úplnou stratou videnia.

Viac

Glaukóm sekundárny

Zvýšenie VOT po prekonaných chorobách oka s ovplyvnením cirkulácie komorového moku. Najčastejšie je seklúzia až oklúzia pupily pre zrasty po iridocyklitídach. Novotvorba ciev v dúhovke (rubeóza) pri diabete, eventuálne po trombóze v cent. retinae vedie k neovaskulárnemu glaukómu, dlhodobé podávanie kortikosteroidov vyvolá steroidný glaukóm. Po vnútroočných operáciách sa môže objaviť pre pupilárny blok a fakolytický glaukóm je dôsledkom autoimúnnej zápalovej reakcie po vstrebaní šošovkových hmôt. Glaukóm sekundárny môže vzniknúť aj po kontúzii bulbu.

Glaukómové ochorenia

Skupina chorobných zmien oka charakterizovaná zvýšením vnútroočného tlaku (VOT) nad hodnotu 2,6-2,7 kPa (resp. 22-23 torrov). Poznáme glaukómy primárne, sekundárne a adnátne. Ich výslednicou je glaukóm absolútny.

Glioma nervus optici

Nádor zrakového nervu typický pre detský vek. Prejaví sa protrúziou bulbu (bez obmedzenia pohyblivosti), nálezom edému terča zrakového nervu a rozšírením kanálu nervus optici.

Gonioskopia

Vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa zrkadlovým systémom, montovaným do kontaktnej šošovky (= gonioskop), priloženým na povrch znecitlivenej rohovky umožní podrobné biomikroskopické vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla.

Goniosynaechia

Zrasty medzi koreňom dúhovky a trabekulárnou sieťovinou (najčastejšie po iridocyklitíde).

Gonokokky

Druh hnisotvorných baktérií (diplokoky) Neusseria gonorrhoeae. Na oku vyvolá intenzívny hnisavý zápal spojoviek (u novorodencov - hnisotok: gonoblenorrhoea).

Graeveho choroba

Endokrinná orbitopatia pri tyreotoxikóze. Môže viesť až k objaveniu sa malígneho exoftalmu, ktorý ohrozuje rohovku vysychaním.

Gullstrandovo schématické oko

Model oka zostrojený Gullstrandom ako schématické oko na teoretické výpočty v optike a v oftalmológii. Predpokladá, že plochy optickej sústavy sú ideálne guľové a predozadná dĺžka oka 24mm.

Gunnov príznak

Zmeny zistené v miestach kríženia sa rigídnej artérie s vénou v sietnici. Véna je pred týmto miestom rozšírená v podobe "hlavy hada". Pod artériou je stlačená a zúžená. Je znakom hypertonickosklerotickej retinopatie so začínajúcou orgánovou dekompenzáciou.