Slovník optických a oftalmologických pojmov - B

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

B-ymfocyt (B-bunka)

Druh bielych krviniek (lymfocytov), ktorý produkuje protilátky.

Bazalióm

Malígny nádorový proces kože (karcinóm). V oblasti očí je typicky lokalizovaný na koži dolnej mihalnice, pod vnútorným kútikom. Povrch býva kráterovito prehĺbený a časom exulcerovaný a pri poranení krváca.

Bellov fenomén

Rotovanie bulbu nahor pri zatváraní mihalnicovej štrbiny.

Berlinovo skalenie sietnice

Edematózne presiaknutie sietnice po kontúzii bulbu. Pozri Commotio retinae.

Bifokálne sklá

Okuliarové sklá s dvoma optickými hodnotami pre 2 rôzne ohniskové vzdialenosti. Môžu byť: lepené z 2 polovíc (Franklinove sklá), brúsené, resp. so zatavenou šošovkou s rôznym tvarom zatavenej šošovky, napr. písmena D.

Bilaterálny

Obojstranný: napr. postihnutie oboch polovíc tela, resp. párových orgánov (očí a i.) súčasne.

Binokulárna lupa

Poskytuje stereoskopické zväčšenie obrazu pri jemnej práci nablízko. Upevňuje sa do čelného štítu, zväčšuje asi 1,5-2x.

Binokulárne videnie

Videnie obidvoma očami, pritom sa v kôre mozgu vníma (po fúzii) jeden obraz. Je predpokladom vzniku najkvalitnejšieho = trojrozmerného (stereoskopického) videnia.

Binokulus

Obväz prekrývajúci obe oči.

Biogénne stimulátory

Využívajú sa v tkanivovej liečbe (podľa Filatova) aplikovaním látok podporujúcich intenzitu životných pochodov (v liečbe dystrofickodegeneratívnych procesov oka.)

Biomikroskopia oka

Metóda na sledovanie štruktúr oka v optickom reze úzkym zväzkom svetelného lúča a binokulárnym stereomikroskopom so zväčšením až 40-60 násobným.

Bipolárne bunky

Bunky tvoriace 2. neurón v sietnici. Spájajú bunky zmyslového epitelu s gangliovými bunkami.

Bitotove škvrny

Belavé, akoby spenené škvrny na spojovke bulbu vo výške mihalnicovej štrbiny. Ide o vysychanie (prexerózu) spojovky bulbu.

Bjerrumov skotóm

Oblúkový skotóm v perimetri, nad fixačným bodom, vychádzajúci so slepej škvrny. Typicky sa zistí v prvých štádiách glaukómového ochorenia(s ,,otvoreným“ uhlom).

Bjerrumovo plátno

Čierne plátno so systémom koncentrických kruhov na hodnotenie zorného poľa do 30° (=kampimetria).

Blenorrhoea

Hnisotok, najčastejšie ide o B. neonatorum: zápal spojoviek, spojený s masívnou produkciou hustého hnisu (gonoblenorrhoea). Začína 1- 3 dni po pôrode (po infekcii z pôrodných ciest matky gonokokkom Neisseria Gonorrhoeae).

Blepharitis

Zápalový proces mihalníc: 1. na okraji B. marginalis squamosa (spojený s tvorbou šupiniek), po bakteriálnej infekcii vzniká hnisavá: B. marginalis ulcerosa; 2. alergická blefaritída ( je reakciou kože mihalníc napr.na podané očné lieky: atropín a i., ev. na kozmetické prípravky a pod.; 3. hnisové procesy kože mihalníc (furunkel, abces a flegmóna) súvisia s infekciou (najčastejšie žltým stafylokokom).

Blepharoraphia

Zošitie mihalníc na zabránenie vysychaniu rohovky, napr. pri malígnom exoftalme, pri nedovieraní mihalníc lagoftalmus) a i.

Blepharospasmus

Kŕčovité zvieranie mihalníc pri náhlom osvetlení intenzívnym svetlom alebo dráždením nerv. zakončení pri chorobách predného segmentu oka, ev. je neurogénneho pôvodu.

Blow-out zlomenina

Pneumatická zlomenina dna očnice po tupom poranení (so silným zatlačením obsahu dozadu a dole); obsah očnice a dolný priamy sval ,,prepadávajú“ do sinus Highmori. Typickou subjekt. ťažkosťou je dvojité videnie.

Bod blízky

Najbližší bod v priestore (Punctum proximum), ktorého ostrý obraz môžeme ešte (maximálnym akomodačným úsilím) získať na sietnici.

Bod fixácie

Bod na horopteri, na ktorý je zameraný náš pohľad.

Bod Mariottov

Miesto výstupu zrak. nervu z oka (terč zrak. nervu ). Neobsahuje svetlocitlivé elementy. Nakoľko je od narodenia v oku, nevnímame ho. Pri vyšetrení = slepá slepá škvrna.

Bod otáčania oka

Bod v vnútri oka, okolo ktorého sa oko otáča pri zmene smeru pohľadu. Pri schematickom oku sa lokalizuje 14,43 mm od centra predného vrcholu rohovky (resp. 9,57 mm pred sietnicou).

Bod vzdialený

Najvzdialenejší bod (punctum remotum), ktorého obraz sa ostro zobrazí na sietnici, pri úplne uvoľnenej (nulovej) akomodácii.

Body hlavné

Priesečníky hlavnej predmetovej a hlavnej obrazovej roviny s optickou osou oka.

Body uzlové

Označujú body na optickej osi, v ktorých uhlové zväčšenie = 1 (uzlový bod predmetový a obrazový).

Bórosilikátové sklo

Okuliarové sklo, obsahujúce v určitom pomere silikát a bór. Okuliarové sklo z takéhoto materiálu (napr. Photogrey a i.) má nízky koeficient expanzie a nižšiu hustotu ako ostatné druhy korunového skla.

Brailleho písmo

Medzinárodné prijaté znakové (bodové) písmo pre nevidomých. Pozostáva zo 6 bodov ( 3 páry pod sebou), vytvárajúcich logický systém, so 63 znakovými variáciami. Slovenskú verziu pripravili r. 1953 Mistrík a Vrábel.

Brϋckeho sval

Radiálne uložené vlákna akomodačného svalu v cilárnom tele (má za úlohu deakomodáciu, t.j. zaostrenie na diaľku).

Buftalmus

Zväčšenie bulbu pre zvýšenie VOT u detí, po chorobných zmenách bulbu blokujúcich odtok komorového moku.

Bulbus (oculi)

Latinský výraz - guľa. Bulbus oculi - očná guľa. Označuje samotné oko (bez pomocných orgánov oka).

B-ymfocyt (B-bunka)

Druh bielych krviniek (lymfocytov), ktorý produkuje protilátky.

Bazalióm

Malígny nádorový proces kože (karcinóm). V oblasti očí je typicky lokalizovaný na koži dolnej mihalnice, pod vnútorným kútikom. Povrch býva kráterovito prehĺbený a časom exulcerovaný a pri poranení krváca.

Bellov fenomén

Rotovanie bulbu nahor pri zatváraní mihalnicovej štrbiny.

Berlinovo skalenie sietnice

Edematózne presiaknutie sietnice po kontúzii bulbu. Pozri Commotio retinae.

Bifokálne sklá

Okuliarové sklá s dvoma optickými hodnotami pre 2 rôzne ohniskové vzdialenosti. Môžu byť: lepené z 2 polovíc (Franklinove sklá), brúsené, resp. so zatavenou šošovkou s rôznym tvarom zatavenej šošovky, napr. písmena D.

Bilaterálny

Obojstranný: napr. postihnutie oboch polovíc tela, resp. párových orgánov (očí a i.) súčasne.

Binokulárna lupa

Poskytuje stereoskopické zväčšenie obrazu pri jemnej práci nablízko. Upevňuje sa do čelného štítu, zväčšuje asi 1,5-2x.

Binokulárne videnie

Videnie obidvoma očami, pritom sa v kôre mozgu vníma (po fúzii) jeden obraz. Je predpokladom vzniku najkvalitnejšieho = trojrozmerného (stereoskopického) videnia.

Binokulus

Obväz prekrývajúci obe oči.

Biogénne stimulátory

Využívajú sa v tkanivovej liečbe (podľa Filatova) aplikovaním látok podporujúcich intenzitu životných pochodov (v liečbe dystrofickodegeneratívnych procesov oka.)

Biomikroskopia oka

Metóda na sledovanie štruktúr oka v optickom reze úzkym zväzkom svetelného lúča a binokulárnym stereomikroskopom so zväčšením až 40-60 násobným.

Bipolárne bunky

Bunky tvoriace 2. neurón v sietnici. Spájajú bunky zmyslového epitelu s gangliovými bunkami.

Bitotove škvrny

Belavé, akoby spenené škvrny na spojovke bulbu vo výške mihalnicovej štrbiny. Ide o vysychanie (prexerózu) spojovky bulbu.

Bjerrumov skotóm

Oblúkový skotóm v perimetri, nad fixačným bodom, vychádzajúci so slepej škvrny. Typicky sa zistí v prvých štádiách glaukómového ochorenia(s ,,otvoreným“ uhlom).

Bjerrumovo plátno

Čierne plátno so systémom koncentrických kruhov na hodnotenie zorného poľa do 30° (=kampimetria).

Blenorrhoea

Hnisotok, najčastejšie ide o B. neonatorum: zápal spojoviek, spojený s masívnou produkciou hustého hnisu (gonoblenorrhoea). Začína 1- 3 dni po pôrode (po infekcii z pôrodných ciest matky gonokokkom Neisseria Gonorrhoeae).

Blepharitis

Zápalový proces mihalníc: 1. na okraji B. marginalis squamosa (spojený s tvorbou šupiniek), po bakteriálnej infekcii vzniká hnisavá: B. marginalis ulcerosa; 2. alergická blefaritída ( je reakciou kože mihalníc napr.na podané očné lieky: atropín a i., ev. na kozmetické prípravky a pod.; 3. hnisové procesy kože mihalníc (furunkel, abces a flegmóna) súvisia s infekciou (najčastejšie žltým stafylokokom).

Blepharoraphia

Zošitie mihalníc na zabránenie vysychaniu rohovky, napr. pri malígnom exoftalme, pri nedovieraní mihalníc lagoftalmus) a i.

Blepharospasmus

Kŕčovité zvieranie mihalníc pri náhlom osvetlení intenzívnym svetlom alebo dráždením nerv. zakončení pri chorobách predného segmentu oka, ev. je neurogénneho pôvodu.

Blow-out zlomenina

Pneumatická zlomenina dna očnice po tupom poranení (so silným zatlačením obsahu dozadu a dole); obsah očnice a dolný priamy sval ,,prepadávajú“ do sinus Highmori. Typickou subjekt. ťažkosťou je dvojité videnie.

Bod blízky

Najbližší bod v priestore (Punctum proximum), ktorého ostrý obraz môžeme ešte (maximálnym akomodačným úsilím) získať na sietnici.

Bod fixácie

Bod na horopteri, na ktorý je zameraný náš pohľad.

Bod Mariottov

Miesto výstupu zrak. nervu z oka (terč zrak. nervu ). Neobsahuje svetlocitlivé elementy. Nakoľko je od narodenia v oku, nevnímame ho. Pri vyšetrení = slepá slepá škvrna.

Bod otáčania oka

Bod v vnútri oka, okolo ktorého sa oko otáča pri zmene smeru pohľadu. Pri schematickom oku sa lokalizuje 14,43 mm od centra predného vrcholu rohovky (resp. 9,57 mm pred sietnicou).

Bod vzdialený

Najvzdialenejší bod (punctum remotum), ktorého obraz sa ostro zobrazí na sietnici, pri úplne uvoľnenej (nulovej) akomodácii.

Body hlavné

Priesečníky hlavnej predmetovej a hlavnej obrazovej roviny s optickou osou oka.

Body uzlové

Označujú body na optickej osi, v ktorých uhlové zväčšenie = 1 (uzlový bod predmetový a obrazový).

Bórosilikátové sklo

Okuliarové sklo, obsahujúce v určitom pomere silikát a bór. Okuliarové sklo z takéhoto materiálu (napr. Photogrey a i.) má nízky koeficient expanzie a nižšiu hustotu ako ostatné druhy korunového skla.

Brailleho písmo

Medzinárodné prijaté znakové (bodové) písmo pre nevidomých. Pozostáva zo 6 bodov ( 3 páry pod sebou), vytvárajúcich logický systém, so 63 znakovými variáciami. Slovenskú verziu pripravili r. 1953 Mistrík a Vrábel.

Brϋckeho sval

Radiálne uložené vlákna akomodačného svalu v cilárnom tele (má za úlohu deakomodáciu, t.j. zaostrenie na diaľku).

Buftalmus

Zväčšenie bulbu pre zvýšenie VOT u detí, po chorobných zmenách bulbu blokujúcich odtok komorového moku.

Bulbus (oculi)

Latinský výraz - guľa. Bulbus oculi - očná guľa. Označuje samotné oko (bez pomocných orgánov oka).