Zrak a tehotenstvo

Preeklampsia

Čo je to: Úzko súvisí s PIH a vyznačuje sa prudkým vzostupom krvného tlaku v priebehu tretieho trimestra tehotenstva, preeklampsie môže byť tiež sprevádzané edémami (opuchmi) a problémami s obličkami. Preeklampsia sa vyskytuje asi u piatich percent všetkých tehotenstiev (najčastejšie u prvorodičiek) a môže to byť príznakom oveľa vážnejší problémov. Občas, môže neliečená preeklampsia vyústiť v eklampsiu, život ohrozujúcu situáciu pre matku i dieťa.

Problémy so zrakom: Krvácanie v oku, poruchy zraku.

Upozornenie: Váš gynekológ vás bude starostlivo sledovať po celú dobu tehotenstva, bude pravidelne merať krvný tlak a sledovať moč na každej návštevu. Ak by došlo k diagnostikovaniu preeklampsie, poraďte sa s očným lekárom o prípadných zmenách na vašom videní.Ďalšie články kategórie Zrak a tehotenstvo

Tehotenstvo a indukovaná hypertenzia (PIH)


Čo to je: hypertenzia indukovaná tehotenstvom je jedným z najčastejších komplikácií tehotenstva, vyskytujúce sa asi v piatich percentách všetkých tehotenstiev. PIH sa vyskytuje častejšie u starších a obéznych žien a u tých, ktorí majú vysoký krvný tlak pred tehotenstvom.

celý článok 

Gestačný diabetes

Čo je to: Tento typ cukrovky sa vyskytuje počas tehotenstva, zvyčajne v druhej polovici tehotnosti. Žena môže mať glukóznu hodnotu cukru v krvi vyššiu ako je normálnu úroveň. V zhruba 95 percentách prípadov, hladina cukru v krvi sa vráti do normálu po ukončení tehotenstva. U žien, ktoré sa musia liečiť na gestačný diabetes je riziko rozvoja diabetu 2. typu v neskoršom živote.

celý článok 

Glaukóm (zmeny oproti predtehotenskému obdobiu)

Čo je to: Glaukóm je ochorenie oka charakterizované zvýšením tlaku vo vnútri oka. Všeobecne platí, že vnútroočný tlak má tendenciu sa znižovať v priebehu tehotenstva, pravdepodobne v dôsledku hormonálnych zmien v tele. To môže byť pre niektoré ženy výhodné, kedže existujúce symptómy glaukómu majú tendenciu k zlepšeniu.

celý článok