Zrak a tehotenstvo

Adenóm hypofýzy

Čo je to: adenóm hypofýzy je benígny (nezhubný) nádor. Hypofýza je zodpovedná za vylučovanie hormónov. Môže sa na nej vytvoriť nádor a v dôsledku toho, sa zvýši hladina vylučovaných hormónov. To môže spôsobiť problémy, ako napr. akromegálie (rastový hormón hypersekrécia), alebo Cushingoidné choroba (kortikosteroidný hormón hypersekrécia).

Prejavy na zraku: Tunelové videnie.

Upozornenie: Tento stav je zriedkavý, ale obráťte sa na svojho očného lekára, ak sa u Vás objavia záchvaty tunelové videnie počas tehotenstva.Ďalšie články kategórie Zrak a tehotenstvo

Preeklampsia

Čo je to: Úzko súvisí s PIH a vyznačuje sa prudkým vzostupom krvného tlaku v priebehu tretieho trimestra tehotenstva, preeklampsie môže byť tiež sprevádzané edémami (opuchmi) a problémami s obličkami. Preeklampsia sa vyskytuje asi u piatich percent všetkých tehotenstiev (najčastejšie u prvorodičiek) a môže to byť príznakom oveľa vážnejší problémov. Občas, môže neliečená preeklampsia vyústiť v eklampsiu, život ohrozujúcu situáciu pre matku i dieťa.

celý článok 

Tehotenstvo a indukovaná hypertenzia (PIH)


Čo to je: hypertenzia indukovaná tehotenstvom je jedným z najčastejších komplikácií tehotenstva, vyskytujúce sa asi v piatich percentách všetkých tehotenstiev. PIH sa vyskytuje častejšie u starších a obéznych žien a u tých, ktorí majú vysoký krvný tlak pred tehotenstvom.

celý článok 

Gestačný diabetes

Čo je to: Tento typ cukrovky sa vyskytuje počas tehotenstva, zvyčajne v druhej polovici tehotnosti. Žena môže mať glukóznu hodnotu cukru v krvi vyššiu ako je normálnu úroveň. V zhruba 95 percentách prípadov, hladina cukru v krvi sa vráti do normálu po ukončení tehotenstva. U žien, ktoré sa musia liečiť na gestačný diabetes je riziko rozvoja diabetu 2. typu v neskoršom živote.

celý článok