Zrak a tehotenstvo

Preeklampsia

Čo je to: Úzko súvisí s PIH a vyznačuje sa prudkým vzostupom krvného tlaku v priebehu tretieho trimestra tehotenstva, preeklampsie môže byť tiež sprevádzané edémami (opuchmi) a problémami s obličkami. Preeklampsia sa vyskytuje asi u piatich percent všetkých tehotenstiev (najčastejšie u prvorodičiek) a môže to byť príznakom oveľa vážnejší problémov. Občas, môže neliečená preeklampsia vyústiť v eklampsiu, život ohrozujúcu situáciu pre matku i dieťa.

celý článok 

Tehotenstvo a indukovaná hypertenzia (PIH)


Čo to je: hypertenzia indukovaná tehotenstvom je jedným z najčastejších komplikácií tehotenstva, vyskytujúce sa asi v piatich percentách všetkých tehotenstiev. PIH sa vyskytuje častejšie u starších a obéznych žien a u tých, ktorí majú vysoký krvný tlak pred tehotenstvom.

celý článok 

Gestačný diabetes

Čo je to: Tento typ cukrovky sa vyskytuje počas tehotenstva, zvyčajne v druhej polovici tehotnosti. Žena môže mať glukóznu hodnotu cukru v krvi vyššiu ako je normálnu úroveň. V zhruba 95 percentách prípadov, hladina cukru v krvi sa vráti do normálu po ukončení tehotenstva. U žien, ktoré sa musia liečiť na gestačný diabetes je riziko rozvoja diabetu 2. typu v neskoršom živote.

celý článok 

Glaukóm (zmeny oproti predtehotenskému obdobiu)

Čo je to: Glaukóm je ochorenie oka charakterizované zvýšením tlaku vo vnútri oka. Všeobecne platí, že vnútroočný tlak má tendenciu sa znižovať v priebehu tehotenstva, pravdepodobne v dôsledku hormonálnych zmien v tele. To môže byť pre niektoré ženy výhodné, kedže existujúce symptómy glaukómu majú tendenciu k zlepšeniu.

celý článok 

Adenóm hypofýzy

Čo je to: adenóm hypofýzy je benígny (nezhubný) nádor. Hypofýza je zodpovedná za vylučovanie hormónov. Môže sa na nej vytvoriť nádor a v dôsledku toho, sa zvýši hladina vylučovaných hormónov. To môže spôsobiť problémy, ako napr. akromegálie (rastový hormón hypersekrécia), alebo Cushingoidné choroba (kortikosteroidný hormón hypersekrécia).

celý článok 

Centrálna serózna chorioretinopatia

Čo je to: CSC je únik kvapaliny alebo nahromadenie tekutiny pod sietnicu. (K úniku môže prísť z cievovky, alebo vrstvy ciev pod sietnicou.)

celý článok