Kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky

História kontaktných šošoviek

Korene kontaktných šošoviek siahajú až do 16. storočia, kedy sa už Leonardo da Vinci zaoberal úvahami o možnosti aplikácie skla a tekutiny priamo do oka. O viac než tristo rokov neskôr, v roku 1888 zostrojil oftalmológ A. E. Fick prvú podobu súčasnej kontaktnej šošovky, ktorá niesla názov "kontaktné okuliare". Tieto kontaktné šošovky boli vyrobené zo skla a ich autor ich dokázal nosiť v očiach počas dvoch hodín. Týmto sa potvrdila možnosť korekcie zraku kontaktnou šošovkou.

V priebehu 19. a v prvej polovici 20. storočia lekári a vedeckí pracovníci vyrobili mnoho rôznych typov kontaktných šošoviek. Ich väčšiemu rozšíreniu však bránili používané materiály, ktoré neumožňovali ponechanie kontaktnej šošovky v oku dlhšiu dobu. Vtedy sa potvrdilo, že ďalší vývoj šošoviek je úplne závislý na materiále, ktorý musí byť pevný, ale zároveň elastický, priepustný pre kyslík, biokompatibilný a súčasne musí umožňovať dokonalé výrobné spracovanie.

Vrchol technickej dokonalosti tvrdých kontaktných šošoviek zaznamenali 60. roky minulého storočia, kedy šošovky boli vyrábané z polymérov PMMA – polymetylmetakrylát a celulózoacetát-butyrát. Tieto materiály boli termostatické a netoxické.

V roku 1953 prichádza český akademik Otto Wichterle s objavom celkom nového materiálu, ktorý je označovaný ako HEMA( polymér 2-hydroxyetylmetakrylát a etylén glykoldimekrylát). Tento dátum sa stáva medzníkom v modernej histórii kontaktných šošoviek.

Materiál HEMA spĺňa všetky predpoklady na výrobu kvalitných kontaktných šošoviek, čím dochádza k rozšíreniu používania tohto spôsobu korekcie zraku. Skutočná revolúcia vo vývoji kontaktných šošoviek prichádza až v roku 1953, keď českí vedci Otto Wichterle a Jaroslav Lim predstavujú prvú mäkkú hydrofilnú kontaktnú šošovku z materiálu nazvaného HEMA. V roku 1961 v takmer domácich podmienkach nachádza Otto Wichterle spôsob výroby odstredivým odlievaním, ktoré významne zjednodušuje produkciu kontaktných šošoviek. Nedocenenie významu tohto objavu vládnucou garnitúrou viedlo k skorému predaju objavu mäkkých hydrofilných kontaktných šošoviek do zahraničia, kde je v 70. a 80. rokoch využívaný k masovej výrobe. Vedľa odstredivého odlievania sa používa tiež metóda sústruženia. Vývoj kontaktných šošoviek však neustále pokračuje dopredu s cieľom neustále zlepšovať komfort nosenia, manipulácie a šetrnosť k oku. Posledná spoločnosť, ktorá nesie dnes už dávny odkaz českého vynálezca, je klatovská spoločnosť WILENS (Wichtrle-Lens) vyrábajúca kontaktné šošovky Laguna a D55 O 10 rokov neskôr získava pán Wichterle patent na nový spôsob výroby kontaktných šošoviek - sústružených xerogelových kontaktných šošoviek. V roku 1971 tento patent kupuje spoločnosť Bausch & Lomb. Tátoudalosť sa stáva ďalším významným krokom vo vývoji kontaktných šošoviek.

Súčasnosť

V poslednej dobe sa trend v užívaní materiálov pri výrobe kontaktných šošoviek uberá predovšetkým cestou silikónhydrogélov. Silikónhydrogélové materiály majú celý rad predností, avšak často zamlčovanou skutočností je ich nižšia zmáčanlivosť vodou a tendencia k tvorbe usadenín. Nedá sa obecne tvrdiť, že šošovky z tých najmodernejších materiálov sú tie najlepšie. Nesporná je podstatne vyššia priepustnosť pre kyslík. Rohovka je orgán, ktorý sa okysličuje zo vzduchu. Počas spánku je prísun kyslíka znížený približne o 2/3.

Zostávajúca 1/3 množstva kyslíka oproti otvorenému oku sa privádza cievkami na vnútornej strane viečok a musí sa cez kontaktné šošovky dostať ďalej k očnej buľve, resp. k rohovke, ktorá nie je okysličovaná žilkami, ale priamo zo vzduchu. Niektoré kontaktné šošovky z silikónhydrogélových materiálov sú natoľko priepustné pre kyslík, že s nimi môžeme aj prespávať. Tento spôsob nosenia sa nazýva predlžený (kontinuálny) a musí byť ako vhodný schválený kontaktológom. Pred príchodom tejto inovácie sa kontaktné šošovky vyrábali z tzv. hydrogélových materiálov. V zásade sa však nedá povedať, že sa jedná o materiály podradné alebo dokonca nezdravé. V prípade, že nepotrebujeme s kontaktnými šošovkami prespávať a nevadí nám ich každodenné vynímanie na noc, prevyšujú tieto staršie typy aj niektoré nové silikónhydrogélové. Vytváranie podvedomia o absolútnom prekonaní a nutnosti nahradenia týchto materiálov novými je marketingová snaha o pretiahnutie klientov na nové, drahšie výrobky. Hlavným argumentom tejto snahy je už spomenutá priepustnosť pre kyslík.

Je však treba si uvedomiť, že táto vlastnosť je len jedným z mnohých atribútov, ktoré ovplyvňujú komfort, zdravie a kvalitu videnia

Základné delenie kontaktných šošoviek je:

 • Hard (pevné alebo tvrdé)
 • Soft (mäkké)

V súčasnosti vládnu svetom mäkké kontaktné šošovky, ktoré sa aplikujú aj u nás.

Ďalej sa delia podľa životnosti a podľa zamerania.

Podľa životnosti:
 • dlhá životnosť (ročné)
 • krátka životnosť (mesačné)
 • jednorázové (ráno nasadiť, večer vyhodiť)

Skupina kontaktných šošoviek s dlhou životnosťou (ročné) majú životnosť zhruba rok pri každodennom celodennom nosení v neagresívnych prostrediach a maximálnej starostlivosti.

Na ich údržbu používame dezinfekčné roztoky obsahujúce enzymatické zložky, alebo roztoky a enzymatické tablety osobitne, podľa doporučenia aplikátora. Tieto kontaktné šošovky sa predávajú po kusoch.

Skupina kontaktných šošoviek s krátkou životnosťou (mesačné) majú oproti ročným tú hlavnú výhodu, že majú možnosť predĺženého nosenia, teda sa môže s nimi spať. Mechanizmus nosenia kontaktných šošoviek tejto skupiny je veľmi individuálny, vzhľadom na rôzne vlastnosti výrobcov a preto spôsob ich nosenia musí byť prísne posúdený kontaktológom. Na údržbu týchto kontaktných šošoviek je doporučené používať roztoky neobsahujúce enzymatické zložky, ktoré na túto skupinu kontaktných šošoviek nie je nutné používať, pokiaľ kontaktológ neurčí inak. Tieto kontaktné šošovky sa predávajú v krabičkách po 3 až 6 kusov.

Skupina kontaktných šošoviek jednorázových je určená pre tých, ktorí chcú nosiť kontaktné šošovky len príležitostne, aby si nemuseli kupovať roztoky na údržbu, ktoré by expirovali skôr, než minú celé balenie, alebo jednoducho chcú perfektne vidieť, ale o nič sa nestarať. Predávané krabičky obsahujú 30 kusov.

Podľa zamerania delíme kontaktné šošovky na korekciu:
 • jednoduchú (krátkozrakosť a ďalekozrakosť)
 • astigmatickú (pravidelný i nepravidelný)
 • bifokálnu (rozdielna dioptria na diaľku a blízko)
 • oklúznu (krytie oka pri škúlení)
 • farebnú (zmena farby očí, kozmetické dôvody, či niektoré indikácie)
 • terapeutické (pri liečbe alebo zmierňovaní niektorých ochorení)

Prípadne delenie podľa techniky

 • monovision
 • kombinácia s okuliarmi


Ďalšie články kategórie Kontaktné šošovky

Plávanie s kontaktnými šošovkami

Uvažovali ste o tom, že si s kontaktnými šošovkami zaplávate? Kontaktné šošovky uľahčujú ich nositeľom život. Nie sú obmedzovaní okuliarmi a pri správnej voľbe kontaktných šošoviek majú 100% zrakový komfort. Častou témou v našich ambulanciách je otázka kontaktné šošovky a plávanie. 

celý článok