Slovník optických a oftalmologických pojmov - N

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Nagelov anomaloskop

Pozri Anomaloskop.

Nepravá makula

Pozri Makula nepravá.

Nerv zrakový

N. opticus (II.hlavový nerv) pozostáva z neuritov gangliových buniek sietnice. Vlákna sa zbiehajú do terča zrakového nervu (discus n.optici) a za bulbom tvoria zväzok asi 1 milióna vlákien, ktoré majú len myelínový obal (bez Schwannových buniek, preto zrakový nerv neregeneruje!).Obaly zrak. nervu (dura mater-arachnoidea-pia mater) pokračujú do analogických obalov mozgu. Po prechode cez Canalis n.optici v dutine lebky dochádza k čiastočnému prekríženiu vlákien (z nazálnych polovíc retiny). Vlákna z funkčne rovnakých polovíc sietnic pokračujú ako tractus opticus ďalej do podkôrových zrakových centier.

Neuritis n.optici

Zápalový proces v zrakovom nerve. Je buď na terči (Neuritis n. optici intraocularis, Papillitis) alebo za bulbom (Neuritis n.optici retrobulbaris). Prejaví sa výrazným poklesom zraku a pocitom bolesti za bulbom. Príčinou sú vírusové infekcie, býva aj prvým prejavom sclerosis multiplex. Aj dlhodobá, nemierna konzumácia alkoholu a tabaku môže viesť k obrazu retrobulbárnej neuritídy.

Neuroepitel

Označenie pre vrstvu čapíkov a tyčiniek (=zmyslový epitel) v sietnici.

Neuroretinopatia

Prejav orgánovej dekompenzácie pri hypertonicko-sklerotických zmenách sietnice. Subjektívne je náhly pokles videnia a popri angioretinopatii sa zistí presiaknutie terča zrak.nervu (ischemický edém, resp. až apoplexia).

Normálna retinálna korešpodencia (NRK)

Označuje stav správneho binokulárneho videnia. Pritom sa fixuje predmet oboma foveola centralis (sú identické) a ďalšie body sa znázorňujú v rovnakom smere a odstupe od miesta fixácie, na identických bodoch sietnice.

Nubecula corneae

Veľmi drobná obláčikovitá jazvička rohovky, viditeľná biomikroskopom. Epitel je nad ňou hladký.

Nyctalopia

Lepšie videnie za šera ako pri dennom svetle. Vyskytuje sa napr. u pacientov s nukleárnou kataraktou (fakoskleróm), pri chorobách makulárnej oblasti sietnice, resp. predného segmentu oka (s fotofóbiou). Objaví sa aj pre oslnenie po dlhodobom pobyte v tme.

Nyktometer

Prístroj podľa Comberga na rýchle vyšetrenie (7min) adaptačnej schopnosti tyčiniek na tmu v mezopickom videní.

Nystagmus

Vôľou neovplyvniteľný, rytmicky sa opakujúci pohyb bulbu (bulbov). Môže byť:1.) N.kývavý-oscilujúci; 2.) N.trhavý-rytmický. Fyziologický nystagmus sa vyvolá dráždením vestibulárneho aparátu, spontánny je súčasťou patologických stavov mozgu. U baníkov je chorobou z povolania.

Nagelov anomaloskop

Pozri Anomaloskop.

Nepravá makula

Pozri Makula nepravá.

Nerv zrakový

N. opticus (II.hlavový nerv) pozostáva z neuritov gangliových buniek sietnice. Vlákna sa zbiehajú do terča zrakového nervu (discus n.optici) a za bulbom tvoria zväzok asi 1 milióna vlákien, ktoré majú len myelínový obal (bez Schwannových buniek, preto zrakový nerv neregeneruje!).Obaly zrak. nervu (dura mater-arachnoidea-pia mater) pokračujú do analogických obalov mozgu. Po prechode cez Canalis n.optici v dutine lebky dochádza k čiastočnému prekríženiu vlákien (z nazálnych polovíc retiny). Vlákna z funkčne rovnakých polovíc sietnic pokračujú ako tractus opticus ďalej do podkôrových zrakových centier.

Neuritis n.optici

Zápalový proces v zrakovom nerve. Je buď na terči (Neuritis n. optici intraocularis, Papillitis) alebo za bulbom (Neuritis n.optici retrobulbaris). Prejaví sa výrazným poklesom zraku a pocitom bolesti za bulbom. Príčinou sú vírusové infekcie, býva aj prvým prejavom sclerosis multiplex. Aj dlhodobá, nemierna konzumácia alkoholu a tabaku môže viesť k obrazu retrobulbárnej neuritídy.

Neuroepitel

Označenie pre vrstvu čapíkov a tyčiniek (=zmyslový epitel) v sietnici.

Neuroretinopatia

Prejav orgánovej dekompenzácie pri hypertonicko-sklerotických zmenách sietnice. Subjektívne je náhly pokles videnia a popri angioretinopatii sa zistí presiaknutie terča zrak.nervu (ischemický edém, resp. až apoplexia).

Normálna retinálna korešpodencia (NRK)

Označuje stav správneho binokulárneho videnia. Pritom sa fixuje predmet oboma foveola centralis (sú identické) a ďalšie body sa znázorňujú v rovnakom smere a odstupe od miesta fixácie, na identických bodoch sietnice.

Nubecula corneae

Veľmi drobná obláčikovitá jazvička rohovky, viditeľná biomikroskopom. Epitel je nad ňou hladký.

Nyctalopia

Lepšie videnie za šera ako pri dennom svetle. Vyskytuje sa napr. u pacientov s nukleárnou kataraktou (fakoskleróm), pri chorobách makulárnej oblasti sietnice, resp. predného segmentu oka (s fotofóbiou). Objaví sa aj pre oslnenie po dlhodobom pobyte v tme.

Nyktometer

Prístroj podľa Comberga na rýchle vyšetrenie (7min) adaptačnej schopnosti tyčiniek na tmu v mezopickom videní.

Nystagmus

Vôľou neovplyvniteľný, rytmicky sa opakujúci pohyb bulbu (bulbov). Môže byť:1.) N.kývavý-oscilujúci; 2.) N.trhavý-rytmický. Fyziologický nystagmus sa vyvolá dráždením vestibulárneho aparátu, spontánny je súčasťou patologických stavov mozgu. U baníkov je chorobou z povolania.