Slovník optických a oftalmologických pojmov - K

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Kampimetria

Vyšetrovacia metóda na kampimetri (plochý štít zo vzdialenosti 1m) na vyšetrenie centrálnej časti zorného poľa (do 30°) so súčasným presným vyšetrením oblasti okolo terča zrakového nervu. Stereokampia sa používa aj na tzv. angioskotometriu. V súčasnosti sú prístroje riadené počítačom.

Kanál nosovoslzníkový

Pozri Ductus nasolacrimalis.

Kanál Schlemmov

Kanál cirkulárne uložený v oblasti limbu, resp. v prednej časti skléry (sinus venosus sclerae). Od prednej komory oka ju oddeľuje trabeculum corneosclerale, cez ktoré sa filtruje komorový mok odvádzaný Asherovými "vodnými" vénami do venózneho systému.

Kandela

Pozri Candela.

Karunkula

Pozri Carruncula.

Katarakta

Pozri Cataracta.

Keratektómia

Mikrochirurgické zrezanie povrchových vrstiev rohovky.

Keratitis

Zápalový proces na rohovke. Delí sa na 1.) povrchový: epitel je defektný,má pôvod bakteriálny, vírusový, alergický z poškodenia neurotrofiky, z vysychania; 2.) hlboký: epitel je celistvý, je reakciou antigén-protilátka na tbc, lues, herpes simplex a i.

Keratoconjunctivitis phlyctenulosa

Zápalový proces spojoviek a rohovky (K. ekzematosa seu scrophulosa) u detí, s tvorbou uzlíkov (=flyktén) pri limbe, so sektorovým prekrvením bulbu. Je alergickou reakciou na bakteriálne toxíny (najčastejšie na Mycobacterium tuberculosae, alebo na Staphylococcus aureus a i.)

Keratoglobus

Poľguľovité vyklenutie rohovky pre menší polomer zakrivenia, ako je fyziologické. Je to geneticky kódovaný stav.

Keratokonus

Kónické vyklenutie rohovky pre slabosť kolagénu. Spočiatku sa prejaví len nepravidelným astigmatizmom, časom sa rohovka viditeľne vyklenuje, v centre sa stenší a môže až perforovať. Liečba definitívna keratoplastika.

Keratomalácia

Rozpad rohovky pre nedostatok vitamínu A v tele (pri nedostatočnom vstrebávaní vitamínu A, resp. pre nemožnosť spracovania tukov, napr. pri ťažkej hnačke alebo hladovke).

Keratometer (Wesselyho)

Prístroj s mm stupnicou a zdrojom svetla na meranie priemeru rohovky, ev. jej vyklenutia ako aj šírky pupily.

Keratopatia zonularis

Pásová degenerácia rohovky: ukladanie sa solí vápnika do povrchových vrstiev rohovky vo výške mihalnicovej štrbiny na slepých očiach. Začína pri okraji rohovky, postupne sa spojí do niekoľko mm širokého pruhu cez celú rohovku.

Keratoplastika

Transplantácia rohovky: a) lamelárna (výmena povrchových vrstiev rohovky) na liečebné a tektonické ciele; b) perforujúca (výmena celej hrúbky rohovky) na optické účely. Podľa priemeru je K. totalis (10-11mm) a K.partialis (čiastočná s priemerom zvyčajne 5-7mm). Transplantát z oka darcu sa fixuje pokračujúcim asi 15 μm hrubým syntetickým monofilným stehom.

Keratoprotéza

Umelá rohovka - z metylmetakrylátu na náhradu hrubého, jazvovitého vaskularizovaného leukómu rohovky po neúspešnej keratoplastike.

Keratoskop (podľa Placida)

Kotúč s priemerom 200mm, s čiernobielymi koncentrickými kruhmi, ktoré sa zrkadlia v prípade intaktnosti rohovky ako pravidelné. Môže byť spojený aj s fotoaparátom.

Keratotómia (radialis)

Operačný postup so snahou znížiť refrakčnú silu rohovky systémom zárezov, radiálne usporiadaných. Oslabením sa rohovka vyklenie viac na periférii a pôsobí ako negatívna šošovka. Metóda umožní znížiť optickú silu oka len o 3-4D a refrakčná chyba má tendenciu návratu k pôvodnej hodnote, ale už v zmysle ťažko korigovateľného nepravidelného astigmatizmu. Odôvodnená je pri anizometropii.

Koincidenčný refraktometer

Pozri Refraktometria; Refraktometer Hartingerov.

Kolobómy

Defekty v štruktúrach pomocných orgánov oka (napr. v mihalniciach), častejšie vo vnútroočných štruktrach (uvea, retina, terč zrak. nervu). Vrodené sú typicky lokalizované v smere dole a k nosu, kým získané (po operácii, po úraze) sú na ktoromkoľvek mieste.

Komorový mok

Pozri Humor aquosus.

Konjuktivitída

Pozri Conjunctivitis.

Kontaktná šošovka

Optická pomôcka slúžiaca ako náhrada (doplnok) optickej korekcie refrakčných chýb oka (neviditeľné okuliare). Viac na našej web stránke v rubrike Články-Kontakné šošovky.

Konvergencia

Zbiehavé postavenie optickej osi oboch očí pri fixácii predmetu umiestneného v konečnej vzdialenosti.

Konvergencia akomodačná

Zmena zbiehavého postavenia očí spojená so zmenou akomodácie.

Korektopia

Pozri Ektopia pupily.

Kornea

Pozri Cornea.

Korunové sklo

Všeobecne používaná hmota skla na zhotovenie okuliarov s indexom refrakcie nd=1,523.

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (Myopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej pre nepomer medzi silou optického systému a dĺžkou oka sa obraz tvorí pred sietnicou. Príčiny vzniku môžu byť: 1. pre silnejší optický systém (=Myopia dioptrická); 2. pre dlhšiu predozadnú os oka (Myopia osová). Ďalej sa delí: a) ľahká-do -4D; b) stredná-od-4D do -8D; c)vysoká-nad -8D. Vysoká myopia je spojená s dystrofickodegeneratívnymi zmenami vnútroočných štruktúr. Na očnom pozadí sa rozvíja: conus myop. circularis, v centrálnej časti sietnice tzv. laesio maculae luteae myop. alebo Fuchsova škvrna, resp. na periférii tzv. mriežková a iná podoba degenerácie. V sklovci sa popri odlúčení zadnej sklovcovej membrány a jej retrakcie tvoria dutiny a ďalšie zmeny. Preto sa pri vysokej krátkozrakosti nemôže docieliť plný vízus! Vážnou komplikáciou vysokej krátkozrakosti je vznik odlúčenia retiny.

Kryochirurgia oka

Postupy využívajúce pri operácii nízke teploty, pôvodne len pri operácii katarakty, dnes najmä pri operácii odlúčenia sietnice, pri niektorých formách glaukómu a aj pri nádorových ochoreniach.

Kampimetria

Vyšetrovacia metóda na kampimetri (plochý štít zo vzdialenosti 1m) na vyšetrenie centrálnej časti zorného poľa (do 30°) so súčasným presným vyšetrením oblasti okolo terča zrakového nervu. Stereokampia sa používa aj na tzv. angioskotometriu. V súčasnosti sú prístroje riadené počítačom.

Kanál nosovoslzníkový

Pozri Ductus nasolacrimalis.

Kanál Schlemmov

Kanál cirkulárne uložený v oblasti limbu, resp. v prednej časti skléry (sinus venosus sclerae). Od prednej komory oka ju oddeľuje trabeculum corneosclerale, cez ktoré sa filtruje komorový mok odvádzaný Asherovými "vodnými" vénami do venózneho systému.

Kandela

Pozri Candela.

Karunkula

Pozri Carruncula.

Katarakta

Pozri Cataracta.

Keratektómia

Mikrochirurgické zrezanie povrchových vrstiev rohovky.

Keratitis

Zápalový proces na rohovke. Delí sa na 1.) povrchový: epitel je defektný,má pôvod bakteriálny, vírusový, alergický z poškodenia neurotrofiky, z vysychania; 2.) hlboký: epitel je celistvý, je reakciou antigén-protilátka na tbc, lues, herpes simplex a i.

Keratoconjunctivitis phlyctenulosa

Zápalový proces spojoviek a rohovky (K. ekzematosa seu scrophulosa) u detí, s tvorbou uzlíkov (=flyktén) pri limbe, so sektorovým prekrvením bulbu. Je alergickou reakciou na bakteriálne toxíny (najčastejšie na Mycobacterium tuberculosae, alebo na Staphylococcus aureus a i.)

Keratoglobus

Poľguľovité vyklenutie rohovky pre menší polomer zakrivenia, ako je fyziologické. Je to geneticky kódovaný stav.

Keratokonus

Kónické vyklenutie rohovky pre slabosť kolagénu. Spočiatku sa prejaví len nepravidelným astigmatizmom, časom sa rohovka viditeľne vyklenuje, v centre sa stenší a môže až perforovať. Liečba definitívna keratoplastika.

Keratomalácia

Rozpad rohovky pre nedostatok vitamínu A v tele (pri nedostatočnom vstrebávaní vitamínu A, resp. pre nemožnosť spracovania tukov, napr. pri ťažkej hnačke alebo hladovke).

Keratometer (Wesselyho)

Prístroj s mm stupnicou a zdrojom svetla na meranie priemeru rohovky, ev. jej vyklenutia ako aj šírky pupily.

Keratopatia zonularis

Pásová degenerácia rohovky: ukladanie sa solí vápnika do povrchových vrstiev rohovky vo výške mihalnicovej štrbiny na slepých očiach. Začína pri okraji rohovky, postupne sa spojí do niekoľko mm širokého pruhu cez celú rohovku.

Keratoplastika

Transplantácia rohovky: a) lamelárna (výmena povrchových vrstiev rohovky) na liečebné a tektonické ciele; b) perforujúca (výmena celej hrúbky rohovky) na optické účely. Podľa priemeru je K. totalis (10-11mm) a K.partialis (čiastočná s priemerom zvyčajne 5-7mm). Transplantát z oka darcu sa fixuje pokračujúcim asi 15 μm hrubým syntetickým monofilným stehom.

Keratoprotéza

Umelá rohovka - z metylmetakrylátu na náhradu hrubého, jazvovitého vaskularizovaného leukómu rohovky po neúspešnej keratoplastike.

Keratoskop (podľa Placida)

Kotúč s priemerom 200mm, s čiernobielymi koncentrickými kruhmi, ktoré sa zrkadlia v prípade intaktnosti rohovky ako pravidelné. Môže byť spojený aj s fotoaparátom.

Keratotómia (radialis)

Operačný postup so snahou znížiť refrakčnú silu rohovky systémom zárezov, radiálne usporiadaných. Oslabením sa rohovka vyklenie viac na periférii a pôsobí ako negatívna šošovka. Metóda umožní znížiť optickú silu oka len o 3-4D a refrakčná chyba má tendenciu návratu k pôvodnej hodnote, ale už v zmysle ťažko korigovateľného nepravidelného astigmatizmu. Odôvodnená je pri anizometropii.

Koincidenčný refraktometer

Pozri Refraktometria; Refraktometer Hartingerov.

Kolobómy

Defekty v štruktúrach pomocných orgánov oka (napr. v mihalniciach), častejšie vo vnútroočných štruktrach (uvea, retina, terč zrak. nervu). Vrodené sú typicky lokalizované v smere dole a k nosu, kým získané (po operácii, po úraze) sú na ktoromkoľvek mieste.

Komorový mok

Pozri Humor aquosus.

Konjuktivitída

Pozri Conjunctivitis.

Kontaktná šošovka

Optická pomôcka slúžiaca ako náhrada (doplnok) optickej korekcie refrakčných chýb oka (neviditeľné okuliare). Viac na našej web stránke v rubrike Články-Kontakné šošovky.

Konvergencia

Zbiehavé postavenie optickej osi oboch očí pri fixácii predmetu umiestneného v konečnej vzdialenosti.

Konvergencia akomodačná

Zmena zbiehavého postavenia očí spojená so zmenou akomodácie.

Korektopia

Pozri Ektopia pupily.

Kornea

Pozri Cornea.

Korunové sklo

Všeobecne používaná hmota skla na zhotovenie okuliarov s indexom refrakcie nd=1,523.

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (Myopia) je chyba refrakčného systému oka, pri ktorej pre nepomer medzi silou optického systému a dĺžkou oka sa obraz tvorí pred sietnicou. Príčiny vzniku môžu byť: 1. pre silnejší optický systém (=Myopia dioptrická); 2. pre dlhšiu predozadnú os oka (Myopia osová). Ďalej sa delí: a) ľahká-do -4D; b) stredná-od-4D do -8D; c)vysoká-nad -8D. Vysoká myopia je spojená s dystrofickodegeneratívnymi zmenami vnútroočných štruktúr. Na očnom pozadí sa rozvíja: conus myop. circularis, v centrálnej časti sietnice tzv. laesio maculae luteae myop. alebo Fuchsova škvrna, resp. na periférii tzv. mriežková a iná podoba degenerácie. V sklovci sa popri odlúčení zadnej sklovcovej membrány a jej retrakcie tvoria dutiny a ďalšie zmeny. Preto sa pri vysokej krátkozrakosti nemôže docieliť plný vízus! Vážnou komplikáciou vysokej krátkozrakosti je vznik odlúčenia retiny.

Kryochirurgia oka

Postupy využívajúce pri operácii nízke teploty, pôvodne len pri operácii katarakty, dnes najmä pri operácii odlúčenia sietnice, pri niektorých formách glaukómu a aj pri nádorových ochoreniach.