Slovník optických a oftalmologických pojmov - F

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhľadajte pojem

Fakoemulzifikácia

Metóda extrakapsulárnej extrakcie katarakty. Vyžaduje len malú vstupnú incíziu limbu (max 3 mm), jadro šošovky sa odsáva po rozbití ultrazvukovou sondou.

Fakoskleroma

Starecký sivý zákal šošovky postihujúci jadro šošovky. Je mliečno až medovožltej farby. Je typický najmä u myopov.

Farebné videnie

Schopnosť sietnice prijať viditeľné svetlo (350-780nm) a rozpoznať tri základné farby (trichromasia) a to modrú (450-470nm), zelenú (520-540nm) a žltočervenú (620-780nm). Funkciu hodnotíme pseudoizochromatickými tabuľkami, resp. na detaily využívame anomaloskop.

Fazeta

Plocha obrúseného okraja okuliarovej šošovky. Tiež plôška akoby obrúseného povrchu rohovky, vytvorená na mieste čerstvo zhojeného plošného defektu.

Fibrae medullares

Objavenie sa myelínových pošiev na nervových vláknach aj v sietnici (v podobe belavých plameňu podobných ložísk) v blízkosti terča zrakového nervu.

Fissura calcarina

Oblať v tylovom laloku  mozgu , kde je kôrové zrakové centrum (tzv. Brodmanova area 17,18 a 19).

Fixačný reflex

Optomotorický reflex, vzniká na podklade vrodených (nepodmienených) i získaných (podmienených) reflexov. Vedie k funkčnému spojeniu obrazov z oboch očí. Je predpokladom vývoja binokulár. videnia.

Fluoresceín

Farbivo Natrium fluoresceín: a) ako 2% roztok na znázornenie defektov epitelu rohovky (resp. aj kvality slzného filmu); b)ako 10-20% roztok injekčný na angiografiu (ciev retiny, dúhovky, nádorov) a na fluorometriu sklovca.

Fluresceínová angiografia (FA)

Vnútrožilná injekcia roztoku Natr. fluoresceínu (10-20%). V arteriolách chorioidey (chorioideálna fáza FA) sa objaví o 8-12 sec. Asi o 2 sec. sa plnia artérie v sietnici (arteriálna fáza FA, sledovaná arteriovenóznou a venóznou fázou FA). Na sériových fotografiách sa môže podrobne hodnotiť charakter zmien cirkulácie a ciev.

Fokometer

Prístroj na meranie obrazovej vrcholovej lomivosti, smeru hlavných meridiánov astigmatizmu, prizmatického účinku, ako aj centrovania šošoviek v okuliaroch.

Fornixy

Prechodné záhyby (horný a dolný) spojovkového vaku. Umožňujú pohyblivosť bulbu.

Foropter

Prístroj na presné a rýchle (objektívne a subjektívne) vyšetrenie ametropie,presbyopie i heterofórie.

Fotochromatické sklo

Okuliarové sklo, meniace schopnosť absorbcie svetla (sklo stmavne) pod vplyvom ultrafialových lúčov slnka. Pri ich neprítomnosti sa vráti pôvodný stav zafarbenia. Obsahujú chlorid, res. bromid striebra.

Fotofóbia

Svetloplachosť - sprievodný príznak chorobných procesov predného segmentu oka, ale ja následok oslnenia oka po rozšírení zreničky, napr. po aplikovaní mydriatík.

Fotokoagulácia

Použitie žiarivej energie viditeľného svetla v oftalmochirurgii (pri operácii amotio retinae, vnútroočných nádorov aj diabetických zmien). Veľmi intenzívny zdroj svetla, analogický s fotobleskom, poskytuje všetky vlnové dĺžky denného svetla. Dnes sa využíva argónová laserfotokoagulácia.

Fotoreakcia

Fyziologická reakcia zreničky na svetlo (mióza), resp. na tmu (mydriáza). Priemer zreničky sa mení tiež fyziologicky aj pri akomodácii.

Fotoreceptory

Bunky v sietnici (tyčinky a čapíky) citlivé na svetlo. Obsahujú rodopsín (resp. jodopsín). Premieňajú energiu dopadajúceho svetla fotochemickým dejom na elektrický potenciál, ktorý sa v podobe nervového vzruchu prenáša zrakovou dráhou do zrakového centra mozgovej kôry.

Fovea centralis retinae

Centrálna jamka sietnice lokalizovaná v optickej osi oka uprostred žltej škvrny (=macula lutea). Má charakter paraboly, s hĺbkou do 0,24 mm. Tvorí pruh šírky asi 0,5-1,5 mm okolo foveola centralis. Obsahuje čapíky, v bezčervenom svetle pre obsah vitamínu A má žltú farbu.

Foveola centralis

Stredná časť centrálnej jamky sietnice. Jej priemer je asi 0,3 mm, hĺbka asi 0,13 mm. Obsahuje len čapíky (asi 13 000). Je miestom najostrejšieho videnia.

Fundus oculi

Očné pozadie - je vystlané priehľadnou sietnicou. Nakoľko presvitá krvou naplnená chorioidea, je oranžovočervenej farby. Nervové vlákna z jej gangliovej vrstvy sa zbiehajú do terča zrakového nervu (vertikálne oválny, ohraničený, bledoružový terč v rovine sietnice). Na terči nie sú svetlocitlivé elementy (=slepá škrvna). Na zadnom póle je žltá škvrna, uprostred vidieť reflex z foveola centralis = miesta najostrejšieho videnia.

Fúzia

Schopnosť spojiť v zrakovom centre kôry mozgu danej hemisféry obrazy rovnako veľké a ostré, prichádzajúce z rovnakých polovíc sietnic pravého a ľavého oka, do jedného (stereoskopického) vnemu. Predpokladom je správny vývoj binokulárného videnia, zahrňujúci faktory optické, motorické a senzorické.

Fakoemulzifikácia

Metóda extrakapsulárnej extrakcie katarakty. Vyžaduje len malú vstupnú incíziu limbu (max 3 mm), jadro šošovky sa odsáva po rozbití ultrazvukovou sondou.

Fakoskleroma

Starecký sivý zákal šošovky postihujúci jadro šošovky. Je mliečno až medovožltej farby. Je typický najmä u myopov.

Farebné videnie

Schopnosť sietnice prijať viditeľné svetlo (350-780nm) a rozpoznať tri základné farby (trichromasia) a to modrú (450-470nm), zelenú (520-540nm) a žltočervenú (620-780nm). Funkciu hodnotíme pseudoizochromatickými tabuľkami, resp. na detaily využívame anomaloskop.

Fazeta

Plocha obrúseného okraja okuliarovej šošovky. Tiež plôška akoby obrúseného povrchu rohovky, vytvorená na mieste čerstvo zhojeného plošného defektu.

Fibrae medullares

Objavenie sa myelínových pošiev na nervových vláknach aj v sietnici (v podobe belavých plameňu podobných ložísk) v blízkosti terča zrakového nervu.

Fissura calcarina

Oblať v tylovom laloku  mozgu , kde je kôrové zrakové centrum (tzv. Brodmanova area 17,18 a 19).

Fixačný reflex

Optomotorický reflex, vzniká na podklade vrodených (nepodmienených) i získaných (podmienených) reflexov. Vedie k funkčnému spojeniu obrazov z oboch očí. Je predpokladom vývoja binokulár. videnia.

Fluoresceín

Farbivo Natrium fluoresceín: a) ako 2% roztok na znázornenie defektov epitelu rohovky (resp. aj kvality slzného filmu); b)ako 10-20% roztok injekčný na angiografiu (ciev retiny, dúhovky, nádorov) a na fluorometriu sklovca.

Fluresceínová angiografia (FA)

Vnútrožilná injekcia roztoku Natr. fluoresceínu (10-20%). V arteriolách chorioidey (chorioideálna fáza FA) sa objaví o 8-12 sec. Asi o 2 sec. sa plnia artérie v sietnici (arteriálna fáza FA, sledovaná arteriovenóznou a venóznou fázou FA). Na sériových fotografiách sa môže podrobne hodnotiť charakter zmien cirkulácie a ciev.

Fokometer

Prístroj na meranie obrazovej vrcholovej lomivosti, smeru hlavných meridiánov astigmatizmu, prizmatického účinku, ako aj centrovania šošoviek v okuliaroch.

Fornixy

Prechodné záhyby (horný a dolný) spojovkového vaku. Umožňujú pohyblivosť bulbu.

Foropter

Prístroj na presné a rýchle (objektívne a subjektívne) vyšetrenie ametropie,presbyopie i heterofórie.

Fotochromatické sklo

Okuliarové sklo, meniace schopnosť absorbcie svetla (sklo stmavne) pod vplyvom ultrafialových lúčov slnka. Pri ich neprítomnosti sa vráti pôvodný stav zafarbenia. Obsahujú chlorid, res. bromid striebra.

Fotofóbia

Svetloplachosť - sprievodný príznak chorobných procesov predného segmentu oka, ale ja následok oslnenia oka po rozšírení zreničky, napr. po aplikovaní mydriatík.

Fotokoagulácia

Použitie žiarivej energie viditeľného svetla v oftalmochirurgii (pri operácii amotio retinae, vnútroočných nádorov aj diabetických zmien). Veľmi intenzívny zdroj svetla, analogický s fotobleskom, poskytuje všetky vlnové dĺžky denného svetla. Dnes sa využíva argónová laserfotokoagulácia.

Fotoreakcia

Fyziologická reakcia zreničky na svetlo (mióza), resp. na tmu (mydriáza). Priemer zreničky sa mení tiež fyziologicky aj pri akomodácii.

Fotoreceptory

Bunky v sietnici (tyčinky a čapíky) citlivé na svetlo. Obsahujú rodopsín (resp. jodopsín). Premieňajú energiu dopadajúceho svetla fotochemickým dejom na elektrický potenciál, ktorý sa v podobe nervového vzruchu prenáša zrakovou dráhou do zrakového centra mozgovej kôry.

Fovea centralis retinae

Centrálna jamka sietnice lokalizovaná v optickej osi oka uprostred žltej škvrny (=macula lutea). Má charakter paraboly, s hĺbkou do 0,24 mm. Tvorí pruh šírky asi 0,5-1,5 mm okolo foveola centralis. Obsahuje čapíky, v bezčervenom svetle pre obsah vitamínu A má žltú farbu.

Foveola centralis

Stredná časť centrálnej jamky sietnice. Jej priemer je asi 0,3 mm, hĺbka asi 0,13 mm. Obsahuje len čapíky (asi 13 000). Je miestom najostrejšieho videnia.

Fundus oculi

Očné pozadie - je vystlané priehľadnou sietnicou. Nakoľko presvitá krvou naplnená chorioidea, je oranžovočervenej farby. Nervové vlákna z jej gangliovej vrstvy sa zbiehajú do terča zrakového nervu (vertikálne oválny, ohraničený, bledoružový terč v rovine sietnice). Na terči nie sú svetlocitlivé elementy (=slepá škrvna). Na zadnom póle je žltá škvrna, uprostred vidieť reflex z foveola centralis = miesta najostrejšieho videnia.

Fúzia

Schopnosť spojiť v zrakovom centre kôry mozgu danej hemisféry obrazy rovnako veľké a ostré, prichádzajúce z rovnakých polovíc sietnic pravého a ľavého oka, do jedného (stereoskopického) vnemu. Predpokladom je správny vývoj binokulárného videnia, zahrňujúci faktory optické, motorické a senzorické.