Vyšetrenie zraku

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Očí o každom z nás prezradia veľa. Sú nielen oknom do duše, ale aj do nášho tela. Pri očnej prehliadke sa môžeme dozvedieť nielen to, či máme v poriadku zrak.

Naši optometristi patria na Slovensku k odbornej špičke. Svoje optometristické štúdium absolvovali na renomovaných zahraničných univerzitách. Dokážu identifikovať patologické či degeneratívne procesy ohrozujúce zdravie oka či videnie. Ak je to potrebné, odporučia a zariadia klientovi návštevu očného lekára.

Očné vyšetrenie v ambulanciách našich očných optík odhalí predovšetkým možnú zrakovú vadu. Skúsený optometrista dokáže rozpoznať rôzne očné choroby, môže poukázať aj na vznikajúce systémové ochorenia, ako napríklad vysoký krvný tlak (hypertenzia), cukrovka (diabetes) a pod. Pri očnom vyšetrení môže diagnostikovať aj choroby, ktoré so zrakom vôbec nesúvisia, ako napr. poruchy metabolizmu. Tie totiž ovplyvňujú stav všetkých ciev, a preto je očné vyšetrenie jedno z kľúčových pri ich diagnóze.

Medzi základné súčasti vyšetrenia refrakcie u pacienta patria:

Zistenie nekorigovanej zrakovej ostrosti.
Očný odborník hodnotí rozlišovaciu schopnosť oka pomocou optotypov.

Subjektívna refrakcia. 
V tomto kroku určuje očný odborník pre každé oko sférocylindrickú kombináciu sklíčok, zaisťujúcu najostrejšie videnie. Dôležité je dodržanie správnych postupov a dobrá obojstranná komunikácia očného odborníka a vyšetrovaného.

Binokulárne akomodačné vyváženie. 
V tomto kroku sa posudzuje spolupráca oboch očí z hľadiska refrakčného stavu a zaostrovania na rôzne vzdialenosti, prípadne je vykonávaná úprava hodnôt subjektívnej korekcie.

Najlepšia zraková ostrosť. Meranie zrakovej ostrosti na optotypoch, tentokrát s najlepšou dosiahnutou korekciou.

Toto sú základné časti vyšetrenia. Okrem toho optometrista zisťuje a overuje niektoré ďalšie zrakové funkcie – fúziu, supresiu, amblyopiu, orientačný rozsah zrakového poľa, motilitu očí.

Podľa potreby môže optometrista uskutočňovať aj ďašie testy a vyšetrenia, ako napríklad:

  • bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku (screening a prevencia niektorých ochorení)
  • topografia rohovky (súčasť diagnostiky niektorých ochorení a aplikácia tvrdých kontaktných šošoviek)
  • úplné binokulárne vyšetrenie (odhalenie, zmeranie a predpis korekcie skrytých smerových odchýlok).

Spojenie očnej ambulancie s očnou optikou má opodstatnenie v tom, že veľká časť oftalmologických vyšetrení indikuje potrebu korekcie ostrosti videnia. Priama súčinnosť očného lekára s očným optikom vytvára najvhodnejší predpoklad pre optimálne riešenie korekcie zraku u konkrétneho pacienta.

Očné vyšetrenie je odborné vyšetrenie.  Máte právo na vyšetrenie odborníkom s certifikovaným vzdelaním. Pozor však na „samovyšetrovateľov zraku“!  V poslednej dobe sa za kompetentného vyšetrovať považujú aj laici po absolvovaní niekoľkohodinového školenia. Svoje služby potom ponúkajú v obciach, kde pomocou miestneho rozhlasu lákajú ľudí do kultúrneho domu. Zrak je nenahraditeľný. Preto zvažujte komu ho zveríte do rúk. Optických „šmejdov“ pribúda ako húb po daždi.

A dobrá rada na záver: Pokiaľ už nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, vždy si ich vezmite na kontrolu zraku k špecialistovi so sebou!Ďalšie články kategórie Vyšetrenie zraku

Svetový deň zraku

 Problémy so zrakom znepríjemňujú život množstvu ľudí, ktorí sa návšteve lekára vyhýbajú až dovtedy, kým nie je nevyhnutná. 

celý článok 

Degenerácia makuly VPDM

Vekom podmienená degenerácia makuly je ochorenie oka súvisiace s miestom na sietnici nazývaným makula t.j. žltá škvrna. Jeden z dôvodov vzniku ochorenia môže byť hromadenie odpadových látok v sietnici. Svoj podiel na vzniku choroby má aj nadmerné vystavovanie oka vlnovej dĺžke modrofialového svetla (napr. z tabletov, smarfónov, LED obrazoviek,...). 

celý článok