Vyšetrenie zraku

Degenerácia makuly VPDM

Degenerácia makuly VPDM

Vekom podmienená degenerácia makuly je ochorenie oka súvisiace s miestom na sietnici nazývaným makula t.j. žltá škvrna.

Jeden z dôvodov vzniku ochorenia môže byť hromadenie odpadových látok v sietnici. Svoj podiel na vzniku choroby má aj nadmerné vystavovanie oka vlnovej dĺžke modrofialového svetla (napr. z tabletov, smarfónov, LED obrazoviek,...). V neposlednom rade je tiež faktor nedostatočného prísunu živín do oka.

Ešte pred pár rokmi bola VPDM (vekom podmienená degenerácia makuly) chorobou ľudí vo veku 60 a viac rokov. Pri čoraz väčšom prieniku moderných zobrazovacích prostriedkov nastal vysoký nárast pacientov vo výrazne mladšom veku.

Problém VPDM by sa dal zjednodušene popísať ako stav, keď sa v oku tvoria nové neplnohodnotné cievy, ktoré tam nemajú čo robiť. Dochádza k odumieraniu buniek sietnice a poklesu zrakovej ostrosti. Videné predmety sú pokrivené  a zdeformované. Po štádiu rozmazaného videnia nastáva štádium výpadku stredu zorného poľa. Človek vidí len čiernu machuľu. Posledné štádium je strata zraku.

Macular Degeneration Vision Simulator1

Pri skorom záchyte choroby sa VDPM liečiť injekciami do oka, resp. do sklovca. Až u 40% pacientov sa po liečbe injekciami zlepší ostrosť videnia. Takáto liečba podlieha vopred danému súhlasu od zdravotnej poisťovne.

Test pre rýchlu diagnostiku VDPM

 Ak máte predpísané okuliare na čítanie použite ich. Zakryte si jedno oko. Druhým sa pozerajte na čierny bod v strede mriežky. Snažte sa zaostriť zrak čo najdlhšie. Otestujte Vaše druhé oko. Ak vidíte niektorú časť mriežky pokrivenú, odfarbenú prípadne ju nevidíte kontaktujte čo najskôr očného lekára! Tento test opakujte podľa možnosti raz za mesiac.

makula3

 

GalériaĎalšie články kategórie Vyšetrenie zraku

Svetový deň zraku

 Problémy so zrakom znepríjemňujú život množstvu ľudí, ktorí sa návšteve lekára vyhýbajú až dovtedy, kým nie je nevyhnutná. 

celý článok 

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Očí o každom z nás prezradia veľa. Sú nielen oknom do duše, ale aj do nášho tela. Pri očnej prehliadke sa môžeme dozvedieť nielen to, či máme v poriadku zrak. Zdravie je nenahraditeľné preto dobre zvažujte komu zveríte svoj zrak do rúk. 

celý článok